mail@27-9.sk

MSc MArch Michaela Pivoňková
+421 904 674 349
Ing. arch. Lenka Némethová
+421 902 253 000


Venujeme sa priestoru v rôznych mierkach a súvislostiach, hľadáme a zvýrazňujeme jeho kvality, odkrývame nánosmi času zabudnuté. Pracujeme s riešeniami a materiálmi, o ktorých veríme, že zvládnu test času. 

Každá spolupráca je pre nás individuálny proces dialógu a vzájomného učenia sa. Hľadáme riešenia, ktorých cieľom je viesť k jednoznačnému pretaveniu zadania do funkčného a architektonicky hodnotného výsledku. 

Projekt spracúvame celistvo. Počínajúc rozborom osobitosti miesta, cez celkový návrh, starostlivo riešené detaily, výber materiálov a jednotlivých zhotoviteľov až po ich koordináciu a zabezpečenie realizácie.
Back to Top